- 

Automatické vkládání klíčových slov v Google Ads

Prostřednictvím funkce vkládání klíčových slov můžete do PPC inzerátů, do jejich nadpisů a popisných polí elegantně a automaticky přidávat klíčová slova, která máte v reklamních sestavách, a zvýšit tak podstatně relevanci reklam pro uživatele, kteří hledají to, co nabízíte. Takže pokud chcete zlepšit vaše znalosti v oblasti digitálního marketingu, tak čtěte dál. 

Jak to funguje v Google Ads?

Pokud vytváříte reklamu v tomto PPC nástroji, tak máte na vybranou, zda použijete statický, či inzerát s automatickým vkládáním slov. Pokud použijete statický inzerát, tak ať máte jakékoli klíčové slovo, které reklamu spouští, tak se obsah vaší textové reklamy ve vyhledávací síti nikdy nezmění

Pokud však použijete inzerát, který obsahuje funkci automatického vkládání klíčových slov, tak se vyhledávaný dotaz (POZOR! respektivě nejbližší klíčové slovo vyhledávacímu dotazu) zobrazí v reklamě všude tam, kde je tato funkce použita. 


Ukázka statického inzerátu (text inzerátu se nikdy nemění, ať už uživatel hledá jakýkoli vyhledávací dotaz)Ukázka inzerátu s funkcí vkládání klíčových slov ( {Keyword:} )
V čem je tedy rozdíl mezi statickým a dynamickým inzerátem?

Značný. Pokud máte v jedné sestavě více variant slov, například klíčová slova: hypotéka, hypoteční úvěr, hypoteční kalkulačka srovnání, hypoteční specialisté atd., tak v případě statického inzerátu se daný inzerát spustí, ale uživatel, i když napíše například na Googlu slovní spojení hypoteční úvěr, tak v nadpisu 1 v inzerátu, či popisu se ukáže vždy slovo Hypoteční kalkulačka. Tedy slovo, která je tam fixní a nezáleží na tom, co uživatel vyhledává.


Pokud však použijete inzerát s funkcí vkládání klíčových slov, tak pokud bude někdo hledat na Googlu slovo hypotéka, tak inzerát bude vypadat takto:
Pokud bude hledat někdo slovní spojení hypoteční úvěr, tak inzerát bude vypadat takto:

Pokud bude hledat někdo slovo hypoteční kalkulačka srovnání, tak inzerát bude vypadat takto:

Tedy vždy se do inzerátu do nadpisu 1 a popisu natáhne dané klíčové slovo, které máte mezi klíčovými slovy a které je vyhledávacímu dotazu, které použil uživatel slovem nejbližším! 


TIP: Už jste mrkli na náš 130 hodinový kurz online marketingu

Jak nastavit funkci automatického vkládání klíčových slov v Google Ads reklamě?

V rámci vyplňování textové reklamy v nadpisu 1 napište { (myšleno složená závorka) a rozbalí se vám menu, kde zvolíte "vkládání klíčových slov". 
Poté se vám nabídne další okénko, kde musíte vybrat, jak daná klíčová slova, která se v reklamě objeví, mají vypadat. Jestli mají mít všechna slova velká počáteční písmena, nebo jen to první atd. Prozatím jako variantu 1 vyberte velká písmena na začátku věty.

A pozor! Vždy musíte vyplnit i výchozí text, tedy tam vepište slovní spojení, které v reklamě zůstane tehdy, pokud by se dané klíčové slovo, které uživatel vyhledává nedokázalo (například z důvodu překročení počtu znaků) do reklamy natáhnout. Většinou se tam napíše nejhledanější slovní spojení ze seznamu vašich slov ve vaší sestavě. Vždy ho napište gramaticky zcela správně, tedy včetně například prvního slova s velkým počátečním písmenem.Vložené nejhledanější klíčové slovo
Jaké jsou další možnosti?

Pokud vyberete u vkládání klíčových slov možnost "velká písmena na začátku vět" viz. screen výše, tak i když někdo vyhledává jedno či víceslovní spojení, tak vždy pouze první slovo, které se v reklamě objeví, bude velkým počátečním písmenem. Což je mnohdy OK. Všechna ostatní slova budou malými. Ale pozor! Tady pak hrozí, že pokud byste měli mezi klíčovými slovy v sestavě například slovo hypoteční specialista praha, tak by se do inzerátu natáhlo Hypoteční specialista praha. Tedy slovo "praha" s malým p. Je to způsobeno právě tou funkcí, že máte ve funkci {Keyword:} pouze velké písmeno K.


Varianta 2 | Všechna slova budou začínat velkými písmeny | {KeyWord:}

Jak bude vypadat reklama, pokud jako možnost u vkládání klíčových slov vyberu Velká písmena na začátku slov?


Pokud bude uživatel hledat  hypoteční úvěr, tak inzerát bude vypadat takto:


Pokud bude uživael hledat hypoteční kalkulačka srovnání, tak inzerát bude vypadat takto:

Tedy všechna slova, která se v reklamě objeví, tak budou mít velké počáteční písmeno. Nejde si bohužel vybrat, zda bude mít velké počáteční písmeno pouze, druhé, třetí nebo čtvrté slovo. Pouze všechny. 


Varianta 3 | Všechna slova budou malými počátečními písmeny | {keyword:}

Jak bude vypadat reklama, pokud jako možnost u vkládání klíčových slov vyberu Malá písmena?

Jednoduše se natáhnou všechna slova s malými počátečními písmeny. Toto se nikdy nepoužívá, pokud máte dynamickou funkci vždy úplně zleva nadpisu a nebo popisu a tedy první slovo by mělo být s velkým počátečním písmenem, aby to bylo gramaticky správně. 

Kdy bych měl používat statický a kdy automatický PPC inzerát?

Pokud máte v sestavě klíčová slova, která jsou synonyma, nebo varianty produktu, tak spíše automatický. Protože chceme vždy co nejvíce dosáhnout toho, aby když něco uživatel vyhledává, tak by se mu to v inzerátu mělo zobrazit. Tip: skryté funkce automatického vkládání KW v Google Ads


Google "tají" další dvě možnosti, jak s touto funkcí pracovat. 


Varianta 4 | První slovo velkým počátečním písmenem a poslední slovo vše velkými písmeny | {KeyWORD:}


Tuto možnost vám Google v nabídce nenabídne. Je nutné vkládání klíčových slov přepsat natvrdo na {KeyWORD:}. Tedy kliknete do té funkce a přepíšete Keyword na KeyWORD a jak to přepíšete, tak odklikněte mimo prostor úpravy inzerátu a to přepsané slovo, tam zůstane. 
Pokud někdo vyhledává například hypoteční kalkulačka srovnání, tak pak inzerát vypadá takto:


Varianta 5 | První vyhledávané slovo vše velkými písmeny a všechna ostatní také | {KEYWord:}

Toto je další "skrytá" možnost, kdy můžete mít první slovo celé velkými písmeny a všechna ostatní budou začínat velkými písmeny. Bohužel nejde nastavit, aby pouze první slovo bylo celé velkými písmeny a osatní začínat malými písmeny. Toto je nevýhoda této varianty.

Jak tedy bude vypadat reklama?

Jednoduše se natáhne první slovo všechno celými písmeny. A to je vše. Pokud vás problematika online marketingu a PPC reklam zajímá, tak mrkněte na náš dlouhodobý kurz online marketingu, kde se naučíte internetový marketing na špičkové úrovni od profíků z praxe.

A máme i kompletní verzi pro dálkové studium :-)Autor: David Šolc